Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Giỗ lần thứ 41 của LS Huỳnh Kim Trung

Thứ ba tới, 20/8/2013, là ngày giỗ thứ 41 của AHLS Huỳnh Kim Trung. Bạn chúng ta hy sinh ngày 20/8/1972, khi vừa tròn 20 tuổi. Một năm sau, 1973, bạn được Chủ tịch Tôn Đức Thắng kí quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT.
Gia đình vẫn chọn ngày dương để làm giỗ và có lời mời đại diện của khóa 5 đến dự. BLL phía Nam đã lên danh sách và có mặt đúng giờ.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mong cậu phù hộ cho gia đình và bè bạn.