Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Cùng nhà trường, gia đình lo điếu văn cho bạn

Lê Hồng Nam, em Bình, gửi email vào đêm qua: 
Điếu văn cho anh Bình do anh em ta soạn thảo đã hoàn chỉnh, em đã yên lòng và được an ủi phần nào trong nỗ lực tổ chức tang lễ cho anh mình. 
Cái ảnh 3 anh em khi nhỏ được ba Nhiễu làm tại Liên Xô (1960) đã theo em vượt qua những ngày tháng thiếu thốn vất vả nhất.... Nhìn lại thật đau lòng, anh ạ!


Còn Vượng Ba Son trưa qua ở HN, ngồi với cánh Bắc Bốp và mấy anh k5 uống bia tại 5 Hòa Mã. Ai cũng nhớ Lê Bình. Bắc đã nói qua điện thoại:
- Anh nhớ phải viết vào điếu văn: Lê Bình, người chiến sĩ bất tử và anh đi trước để dọn bãi cho anh em chúng ta!

Không có nhận xét nào: