Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thăm Dương Sóc (tiếp)

Chụp ảnh với Tôn Ngộ Không, đi lang thang mua sắm... Trò nào cũng hay!
Cô học sinh trường Bé cùng...

Lại nữa...

Lính Trỗi cùng lão Tôn Hành Giả.
Không có nhận xét nào: