Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Tin buồn về sự ra đi của bác Giáp được Cao đưa lên mạng chiều nay

Mời đọc!

Không có nhận xét nào: