Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

Viếng mẹ AHLS Huỳnh Kim Trung

Chiều qua, 5g, anh em k5 cùng Bùi Dũng Sô k4 tập trung viếng mẹ Trần Thị Nhung, mẹ bạn Kim Trung. BLL truờng gửi vòng hoa vào cùng vòng hoa của k5 HN có ghi "Các bạn của AHLS Huỳnh Kim Trung k5TSQNVT kính viếng mẹ!". Bắc Hải từ Úc về cũng có mặt.
Bác Huỳnh Kim Truơng, ba Trung, đã 93 vẫn ngồi bên linh cữu đáp lễ. Chúng tôi lần lượt thắp huơng rồi vòng qua linh cữu, nhìn mặt mẹ lần cuối. Khi đến với bác, cụ đọc tên từng thằng. Trí nhớ của cụ tuyệt hảo.
Hai thằng Công Truờng, Chỉnh Huấn - chụp cùng Kim Trung, ảnh đuợc in trong Tập 1 SRTKL - chờ đến phút chót, khi CCB phuờng phủ quân kỳ lên áo quan mẹ mới về.
Mấy thằng (Tấn Mỹ, Nhất Trung, Toàn Thắng, Duơng Minh) còn kéo nhau ra quán Kỳ Đồng. Gặp KTS Lưu (ông anh họ đằng vợ), kịp báo tin để Lưu cùng anh Muời (Hội KTS Tp) đến viếng.

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Chiều qua, tại đám tang mẹ Kim Trung, 2 thằng bạn thăm thầy Tuyến bàn giao cho BS Chí Hùng hồ sơ u sơ tiền liệt tuyến của thầy.
Thầy nhắn tin lên: Sáng nay BS Chí Hùng đã điện thoại mời thầy lên khám.
Cảm ơn Chí Hùng!