Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

Kế hoạch tang lễ Lê Hòa Bình

Sáng thứ hai:
- Khâm liệm: 10g30.
- Lễ viếng: từ 12g đến 14g.
- Truy điệu: 14g, sau đó đưa đi Đài Hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
Em trai Lê Hồng Nam kính báo!
(Lưu ý: Nếu chia buồn, xin không điện thoại cho má Hồng. Hiện gia đình giấu, sợ bà biết sẽ bệnh).

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Vợ chồng Dung, Chí Hòa chia buồn cùng gia đình!

Nặc danh nói...

Đông ky gọi cho Nam chia buồn.

Nặc danh nói...

Tôi nhận được thông tin của bạn Hoàng Việt Dũng là 14h đã truy điệu rồi,anh em khóa 5 NVT tập trung lúc 13h30 để kịp viếng và dự lễ truy điệu.Hoàng Chương