Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

Phóng sự ảnh: Về Lại Quế Lâm - Bên cầu Giải phóng (Ảnh: Lưu Đào)

Cầu Giải phóng ngày xưa là cây cầu duy nhất cho những chú lính Trỗi đi bộ từ trường Y Trung (Xuyên Sơn) sang Tp QL. (Nay thêm cầu Thượng Hải nối thẳng từ ga Nam (nơi đón các bạn Trỗi sang đầu 1967) và 1 cầu phía thượng nguồn Ly Giang). Sau gần nửa thế kỷ bạn Trỗi năm xưa ghé thăm cầu như thế này:
Đêm về bên cầu.

Hoan hỷ.

Cao: Nơi đây Lê Bình, Phan Nam và các bạn k5đã ngồi.

Nhà hàng giờ được renew thế này.

Suốt mấy ngày đều có Cao, Lưu và chị em họ Mã.

Hai bạn gái k7 (Hà, Hằng) cùng Lưu Đào và Mã Vy.

Không có nhận xét nào: