Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

DANH SÁCH ĐI MIỀN TÂY NGÀY 22/7/2017

Dưới đây là danh sách đi viếng Ls Huỳnh Kim Trung và Võ Dũng, thăm thầy Trần Sinh nhân 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017)
Xe 1:
- Nguyễn Thế Thịnh - Trưởng xe.
- Phạm Nhất Trung - Phó xe, phụ trách CSGT dọc đường.
- Thầy Mai Duy Vọng.
- Vợ chồng Phan Tuấn Khôi.
- Đinh Khởi Nghĩa.

- Võ Thúc Minh.
- Nguyễn Chỉnh Huấn.
- Nguyễn Xuân Long.
- Nguyễn Phục Nghiệp.
- Đỗ Tấn Mỹ.
- Lâm Đức Phong.
- Hà Huy Dũng.
- Lê Hồng Tân.
- Huỳnh Kim Thành.
- Phan Trường Sơn.
- Kha Tư Sô.
- Hoàng Quốc Hùng.
- Nguyễn Mạnh Quý (Điếc).
- Trương Vĩnh Phúc.
- Nguyễn Bình (Cần Thơ).
- Anh Nguyễn Nam Khánh k2 (Cần Thơ).
Xe 2:
- Trần Kiến Quốc.
- Nguyễn Khánh Hòa.
- Thầy Phan Trung Trinh.
- Hạnh Nguyên.
- Camera man.
- Hà Văn Công (Tele, Vĩnh Long).
- Quý - tài xế.

Không có nhận xét nào: