Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2017

Thông tin về Ls Nguyễn Khắc Bình k7


Nhờ Hồ Sỹ Bàng, Đoàn Bình k7 đi tìm kiếm thông tin về Ls. Các bạn đã gặp được người thân của Nguyễn Khắc Bình và xác nhận: 
- Ngày sinh: 31/12/1954,
- Ngày hy sinh: 16/1/1973. 
Bạn hy sinh khi mới 19 tuổi!
Cầu mong Nguyễn Khắc Bình mãi yên nghỉ nơi Vĩnh hằng và phù hộ cho gia đình, bạn bè! Chúng tôi luôn nhớ bạn!
Có địa chỉ gia đình, anh em k7 nhớ đến thắp hương và xác định thêm các thông tin về mặt trận, mộ phần, sự hy sinh của bạn mình.
Cảm ơn Hồ BàngBình Đoàn !

Không có nhận xét nào: