Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

30/4/1975: Nguyễn-Văn-Thiệu ngày cuối cùng ở Sài gòn 25-04-1975 (ST: Trần Đình Ngân)

Về sự kiện chuồn khỏi Việt nam của  nguyên Tổng thống VNCH, sau 1975 có nhiều nguồn tin . Tiếng đồn lan rộng nhất là việc Thiệu lên máy bay với 16 tấn vàng ròng lấy cắp tử ngân khố nhà nước !  Nhân ngày thống nhất 30-4 , từ nguồn tư liệu hồi ký của một số sỹ quan , quan chức trong chính quyềnVNCH, xin trích lược từ  „ngườiviet.Eu“  bài viết của thiếu tá sỹ quan cận vệ cho nguyên Thủ tướng  Trần thiện Khiêm, người có tên trong danh sách tháo chạy cùng Nguyên văn Thiệu là ông Nguyễn Tấn Phận để bạn đọc tham khảo và thấy rõ sự thật hỗn loạn, cùng đường của kẻ chiến bại.

Những văn kiện ngoại giao viết tay!

Bản chụp phần cuối bút tích.

Ngày chúng tôi lên đường là ngày 25/4/1975. Lúc đó cụ Trần Văn Hương cũng vừa lên làm Tổng thống được 4 ngày mà đã có sự tiên liệu “ Đại tướng Minh sẽ mời anh Tư trở về “ thì cũng cho chúng ta biết thêm một dữ liệu về các diễn biến chánh trị sau đó, đã được thấy trước. 

Sở dĩ được biết trước là vì trước đó một ngày, là ngày 24 tháng Tư, tại tư dinh Đại tướng Khiêm trong Bộ Tổng Tham Mưu , Tổng thống Trần Văn Hương, Luật sư Nguyễn Văn Huyền và Đại tướng Dương Văn Minh được trực thăng riêng của Đại tướng Khiêm rước vào để họp cùng với Đại tướng Khiêm. Đây là buổi họp rất đặc biệt và vô cùng quan trọng, phải giữ kín đến đỗi ngay cả Tổng Thống Hương cũng phải dùng trực thăng riêng của đại tướng để di chuyển. Buổi họp kéo dài từ 11 giờ 15 cho tới gần 1 giờ trưa. Tôi quan sát trên nét mặt lúc đó, khi ra về, các quí vị lãnh đạo quốc gia đã tỏ ra không đồng thuận lắm – theo nhận xét của riêng tôi – trước giờ phút lâm nguy của đất nước. . . Sáng hôm sau là ngày 25 tháng Tư, Đại tướng Khiêm lại vào dinh Độc Lập họp với cựu Tổng thống Thiệu cùng với Tổng thống Trần Văn Hương và ông Đại sứ Jean-Marie Mérillon của nước Pháp. . .
Giải pháp cuối cùng là chính TT Hương cũng sẽ từ chức mở đường cho Đại tướng Dương văn Minh nhận sứ mệnh thương thuyết với CS  quý hồ cứu giúp nền Cộng Hòa. CIA đã chuẩn bị cho việc ra đi của cựu TT Thiệu bằng cách lập một phái đoàn do ông Thiệu đại diện VNCH đi đài Bắc phân ưu cái chết của Tưởng Thống chế !
Danh sách phái đoàn do cựu Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trình lên Tổng thống Trần Văn Hương có nội dung như sau: (Tổng thống Thiệu viết tay)

Kính trình Tổng thống Trần Văn Hương,
 Thưa Cụ,
Để thực hiện công tác cụ giao phó, tôi kính xin cụ chấp thuận cho những sĩ quan sau đây gọi là thành phần tối thiểu cần thiết để giúp tôi, đi theo tôi trong suốt thời gian công du:
1. Đại tá Võ Văn Cầm
2. Đại tá Nguyễn Văn Đức
3. Đại tá Nhan Văn Thiệt
4. Đại tá Trần Thanh Điền
5.Trung tá Tôn Thất Ái Chiêu
6. Bs Thiếu tá Hồ Vương Minh
7. Đại úy Nguyễn Phú Hải (giờ chót không có mặt)
8. Phục dịch viên Nghị (giờ chót không có mặt)
Ngoài ra, Cựu Thủ tướng Đại tướng Trần Thiện Khiêm cũng cần đem theo những sĩ quan và dân sự sau đây:
1. Trung tá Đặng Văn Châu
2. Thiếu tá Đinh Sơn Thông
3. Thiếu tá Nguyễn Tấn Phận
4. Ông Đặng Vũ (giờ chót không có mặt)
Đại tướng Trần Thiện Khiêm nhờ tôi trình cụ chấp thuận ./.
Kính chào Tổng thống
(ký tên Thiệu)

Tổng thống Trần Văn Hương phê thuận,
Đề ngày 25/4/75
Và ký tên Trần Văn Hương
* * * *

Ở đây có một sự trùng hợp lịch sử. Khi viết danh sách phái đoàn để trình lên Tổng thống Trần Văn Hương, cựu Tổng thống Thiệu muốn Đại tá Cầm đánh máy. Nhưng ông Cầm không biết đánh máy chữ, nên ông Thiệu đành phải viết tay. Khi Đại sứ Martin lệnh phải mang  bàn đánh máy đến nhà Đại tướng Khiêm, thì ông Polgar lại quên đem theo. Thành ra hai văn kiện: một là danh sách phái đoàn của Tổng thống Thiệu và hai là tên điền vào mẫu parole documents mà tòa Đại sứ đã chuẩn bị sẵn  đều không đánh máy,  phải viết bằng tay.
Cựu Tổng thống Thiệu, với bản tánh cố hữu, người luôn luôn nghĩ xa, ra lịnh cho Đại tá Cầm ở Đài Bắc làm nhiều bản photocopy danh sách phái đoàn do Tổng thống Trần Văn Hương chấp thuận, phát cho mỗi người một bản để trong trường hợp cần thì làm bằng chứng với Sở Di trú của quốc gia sẽ đến định cư. Mặc dầu lúc đó chúng tôi chưa ai biết mình sẽ đi đâu.
9h15‘ tối, chúng tôi mọi người ăn mặc chỉnh tề ra xe. Ông Thiệu ra lịnh mỗi người chỉ đem theo một xách tay nhỏ-Riêng đại tá Cầm đi tay không !
Sau khi Polgar phân phát cho mỗi người một giấy tạm cư (parole documents), đoàn xe 3 chiếc đi thẳng tới phi trường Tân Sơn Nhất . Đường băng tối om, chiếc C118 của Đại sứ Martin đã nổ máy đón sẵn …

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Qua thông tin này, nghi án về 16 tấn vàng của chính quyền Ngụy SG là thế nào nhỉ? Trước nay cứ đồn là Thiệu tẩu tán ! Ai có thông tin chính xác, Post cho một bài !