Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Sức khỏe: Ngải cứu rang muối hột chữa giãn dây chằng

Mời sang CCTQĐ!

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Về già, thường bất ngờ bị giãn dây chằng do làm động tác sai tư thế. May mà có thuốc hay.

Nặc danh nói...

Chúc mừng khổ chủ may mắn thoát bệnh. Già rồi phải cẩn thận!