Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Văn tế liệt sĩ Hoàng Sa (Huỳnh Văn Úc)


Trận Hoàng Sa xảy ra ngày 19/1/1974 nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Quý Sửu. Hai mươi bảy tháng Chạp năm nay là ngày giỗ lần  thứ 39 của các liệt sĩ Hoàng Sa.

Hỡi ơi!
Ba mươi chín năm rồi
Lòng dân còn nhớ
Biển Hoàng Sa gió nổi sóng trào
Quân xâm lược giở trò tráo trở
Tảo lôi hạm hùng hổ xông vào
Quân tác chiến ào ào đổ bộ.
Nhớ linh xưa
Lòng ái quốc nung nấu tim vàng
Hận quân giặc khắc sâu dạ sắt
Không đội trời chung với kẻ thù phương bắc
Biển có vùi thây một tấc cũng không rời.
Hỡi ơi!
Bảy mươi tư liệt sĩ đã hy sinh vì nước
Những người con của Mẹ hiền Tổ Quốc
Thác mà trả nợ nước non, danh thơm còn lưu giữ muôn đời
Thác mà lòng dân còn nhớ, tên còn lưu muôn đời ai cũng mộ.
Hai mươi bảy tháng Chạp là ngày giỗ
Vong có linh thiêng xin nhớ mà về
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
Hỡi ơi! Thương thay!
Có linh xin hưởng.

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Các anh cũng như chúng tôi đều là những người lính, đều là người VN và đều có họ hàng bà con với nhau.
Xin thắp 3 nén hương để tưởng nhớ các anh.
CB

Nặc danh nói...

Những nỗi đau của các anh cũng sâu đậm như chúng tôi, và có lẽ chúng tôi còn nhiều nỗi đau hơn các anh.
CB

Quang Vinh nói...

Với người Việt Nam, phẩm giá hàng đầu là lòng yêu nước. Dù các anh theo chính kiến nào,đa số nhân dân vẫn khắc ghi công đức của các anh, các anh vẫn được người dân ghi nhớ là những liệt sĩ hy sinh vì đất nước. Là một người dân nước Việt, tôi xin thắp một nén nhang cho vong linh các anh.

TranKienQuoc nói...

Vinh quang thay những người dám xả thân chết để bảo vệ bờ cõi Tổ quốc!