Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Nghệ sĩ của nhân dân (ST: Trần Đình)

Mời xem bức ảnh này!

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mot dai tuong dam me nghe thuat, tu tay lao dong, tu thoa man chinh Minh ...

QV nói...

Một bức ảnh hiếm và rất ý nghĩa. Bác Văn rất vĩ đại nhưng cũng rất bình dị.
Anh TĐ lấy đâu ra bức ảnh này vậy? Mà đây là chụp ở đâu đấy? Hình như Hội nghị hay Đại hội gì đó mà thấy mọi người đeo cái phù hiệu trên ngực?

Nặc danh nói...

@ QV:
Ảnh ghi là: Nghệ An-5-1990 (TĐ)