Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Tiễn đưa Duy Đảo về với Trời

Sáng qua, lúc 7g đã thấy vợ chồng Tô Tâm, Hà Chí Thành k6 có mặt dự liệm bạn. Sư đoàn 367 PK, đơn vị cũ của Đảo và Sư đoàn trưởng Tiệp là bạn học ở Học viện PK mang tên Giu-cốp cử 1 tiểu đội lính làm tiêu binh. Các cháu chưa qua nghi lễ này bao giờ nên phải tập trước khi vào cuộc.
Tiêu binh tập dượt trước khi vào phục vụ.

Bạn đã được phủ quân kỳ.

Ban tổ chức tang lễ vào viếng.

Đại úy Hơn giới thiệu.

Đoàn không lưu đi đầu tiên.

Đoàn sư đoàn 367 PK.
Đoàn bạn Trỗi 9g30 mới vào.

Đoàn cụm cảnh HK TSN.

Vòng hoa của bạn Trỗi.

Một phút tưởng niệm.

Nhớ bạn.

Chỉnh Huấn và Thế Nam đến sau.
8g, ban tố chức tang lễ vào thắp hương. Sau đó lần lượt các đoàn vào viếng. Bạn vừa nghỉ hưu nên khá đông các đoàn của Cảng HK TSN, không lưu, dẫn đường, Sasco... đến viếng (có nhiều cựu học viên Học viện KTQS công tác tại đây: Thanh, Trung, Phan Huy...).
Khóa 8 Học viện có Diệp, Phan Công và Dương Đức Hải.
Đại tá Tiệp, Sư trưởng sư 367, cùng vợ đến viếng đàn anh mình. Sư đoàn thực sự tình nghĩa và quan tâm chu đáo.
Bác Thiêm, anh cả của gia đình, cùng là dân TSQVN sang TQ từ 1950 (lứa bác Vũ Mão, Vũ Quốc Hùng...) hôm nay gặp được nhiều đàn em TSQ thế hệ chống Mỹ. Bậc đại ca có bác Trần Kháng Chiến, Đoàn Mạnh Hưng, k1 có bác Đỗ Thành Hưng, Nguyễn Thanh Tường cùng anh em k4, k5, k7, k8; đông nhất là k6. Anh em Trỗi đến từ sớm nhưng chờ đến 9g30 mới vào viếng. Gia đình nói, đây là đoàn đông nhất.
Chỉ nhìn đám tang thì biết người đó đã sống thế nào với đời. Duy Đảo và gia đình có quyền tự hào về điều đó.

Chiều qua, Phó ban Dương Minh đi công tác xa mới đến viếng bạn. Đến tối, nhiều gia đình, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng nội ngoại mới tới. NTL sáng đèn suốt đêm.

Không có nhận xét nào: