Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Lời chúc mừng năm mới từ Cao Tư lệnh

Vừa gặp anh ở Nam Ninh, Quế Lâm. Chia tay anh lúc 8g sáng 30/12 để trở về Phật Sơn. Hôm nay, nhận được vài hình ảnh ở trường Y Trung và lời chúc này!
Mời vào đây!