Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

Thế Nam, Dương Minh đi "nhậu" ở TQ

Hai ông bạn này dịp đầu tháng 10 năm nay có chuyến công cán sang Quảng Châu. Nhậu nhiều và đã thăm Bảo tàng dành cho những bạn nhậu.

- Bợm nhậu.
- Vợ chồng cùng nhậu.


- Thế Nam nhậu với cụ(!).