Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Thiền và sức mạnh tiềm ẩn với doanh nhân

Nếu bạn nghĩ Thiền chỉ là việc ngồi yên và nhắm mắt lại thì quả là một sai lầm. Thiền có thể thay đổi cuộc sống và tương lai của một con người, đặc biệt đối với giới doanh nhân.
Inline image 1
6 giờ chiều thứ Ba hằng tuần, tại một spa nằm lặng lẽ trong con hẻm nhỏ của Sài Gòn, lớp Thiền của Robert Bridgeman lại bắt đầu. Một thầy giáo người Hà Lan, gần 30 học viên người Việt Nam lẫn nước ngoài, nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, trong một không khí hoàn toàn tĩnh lặng. Đa phần học viên là doanh nhân hoặc giới văn phòng.

Sưu tầm

Inline image 1
Câu nói đáng nhớ của Cựu Đô đốc William H. McRaven (Mỹ) tại lễ tốt nghiệp sinh viên ở Đại học Texas. 
Ông chính là người lập kế hoạch và điều phối chiến dịch lùng sục, tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden.