Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Bí ẩn về Mao Trạch Đông

Bài viết được Cao Cẩm Quỳ gửi sang từ TQ, sau đó được thầy Phạm Đình Trọng dịch.


10 ĐIỀU LẠ CHƯA LÝ GIẢI ĐƯỢC VỀ MAO CHỦ TỊCH
(Quan vu Mao Chủ tịch đích 10 cá vị giải chi mê)
1/ Chủ tịch Mao là người hình dáng người phía Nam nhưng tướng người phía Bắc (Nam nhân Bắc tướng). Thời ấy, nói chung người phía Nam không cao quá 1,7m. Mà Ông cao tới 1,83m, là lạ.
2/ Ông là con trai nhưng tướng con gái (nam nhân nữ tướng). Không phải ông cạo râu mà là không có râu (đúng thật, ta đã xem ảnh ông từ nhỏ đến lúc tạ thế, đều không có một cọng râu. Ngay mụn nốt ruồi ngoại cỡ ở cằm cũng không có lông-ND).