Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Hậu họp mặt k8

Khi truởng ban Đạt đã ra về, khoảng chục anh em còn ngồi lại với cô Thục và thầy Trọng. Có thêm Trung Quốc k7 đến muộn. Quãng 2g đưa thầy về vì đã mệt. Khi chia tay, thầy dặn "khi tan, nếu còn khỏe thì sang nhà thầy".
Quân ta còn uống tiếp đến 4g.  Sau đó số anh em còn lại: Hà Mèo, Thanh (Lục xí mần), Trung Quốc, Tăng Tiến, Hùng Dũng, Nghị "phệ" còn sang quán nhà thầy uống thêm 1 chai rượu mật bò tót. Chuỵện vui quá là vui.
Giải tán, Trung Quốc chiêu đãi ông anh cùng Tăng Tiến phở bò HN.
Hết ngày.

Không có nhận xét nào: