Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2023

Khai trương Bia lưu niệm Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi ở An Mỹ (nay là Mỹ Yên), Đại Từ, Thái Nguyên

 Mời xem clip này!

Không có nhận xét nào: