Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2024

Gặp Lã Xuân Hiển, đồng đội của LS Nguyễn Lâm k5

 Mời vào đây!

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nơi Nguyễn Lâm hy sinh!

https://www.facebook.com/tran.kienquoc.7/posts/pfbid026GBZZiFxHAAnzrQnY4kHtXfnCHszcpf4bZzVPWwiou2Aj6LDDchinSszkzJtsjMml