Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Hy vọng

Chiều nay, em Võ Nguyên Tuệ, em trai LS Võ Nguyên Trọng k6, điện thoại cho báo tin: "Có khả năng cao, em chỉ dám nhấn mạnh 3 từ "khả năng cao"... tìm thấy hài cốt anh Trọng nhà em".
Tuệ kể: "Vừa rồi gia đình LS cùng CCB của Sư đoàn 1 QK9 đã về Kiên Giang tìm hài cốt LS theo sơ đồ còn lưu lại. Với 9 mộ tại khu vực này đã tìm thấy 8 bộ hài cốt. Đặc biệt có 1 anh nằm cạnh mộ anh Trọng hình như cũng tìm thấy... Gia đình em hy vọng...".
Theo nguyên tắc mới, toàn bộ mẫu hài cốt phải được thử ADN với mẫu của thân nhân. Tuệ đã gửi mẫu tóc, móng tay cho cơ quan giám định. Sau khoảng 1 tháng sẽ có kết quả.
Cầu trời cho điều đó trở thành sự thật!
Và đầy là thông tin về cuộc tiếp nhận mẫu phẩm hài cốt LS để giám định ADN. (Source: Bantroik6).

1 nhận xét:

BTMT nói...

Đọc tin này vui quá!Sắp tìm được bạn mình rồi.